Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Mange private og offentlige virksomheter i Buskerud har i år fått støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og data. Gjennom Program for basiskompetanse (BKA) i arbeidslivet blir det i 2011 delt ut 81 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen for å styrke de ansattes grunnleggende ferdigheter. Flere virksomheter i Buskerud bør benytte muligheten til å søke!

Fortsett lesing »

Reklamer

OPUS Karriere Kongsberg (OPUS) er nå i full gang med opplæring i basisferdigheter for 30 voksne i Numedals-regionen. Opplæringen startet i oktober og er fordelt på to grupper i henholdsvis Rollag og Flesberg kommune. Prosjektet er finansiert av VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) som del av den nasjonale satsningen på basisferdigheter i arbeidslivet (BKA).

Fortsett lesing »

Flere av de anbefalte satsningsområdene fra forprosjektet for LLL Buskerud ivaretas i Vinn-Vinn-prosjektet som nå er i gang med base i Læringssenteret i Nedre Eikers lokaler på Solberg spinneri. «En dør inn», «Basiskompetanse» og «Arena» er blant effektene av at Buskerud fylkeskommune, Nedre-og Øvre Eiker kommuner, Opus Drammen og OPUS Kongsberg,Papirbredden Karrieresenter, NAV og VOX har gått sammen om prosjektet som kan danne mønster for hvordan samhandlingen om Livslang Læring kan og bør organiseres.

Fortsett lesing »

PROSJEKTRAPPORT:

Prosjektrapporten for 2010 og 2011 som legges ved orienteringssak til møte i fylkestinget i Buskerud 15.06.2011.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1 BAKGRUNN
2 INNLEDNING
3 SAKSBEHANDLING
4 FORPROSJEKTET
5 ARBEIDSGRUPPE OG OPPSTART
5.1 Arbeidsgruppens medlemmer
5.2 Oppstartkonferanse
5.3 Regionale møter
5.4 Blogg
6 PRIORITERTE SATSINGER
6.1 Fylkesbiblioteket og prosjekt Livslang Læring i Buskerud
6.1.1 Innledning
6.1.2 Regionale nettverk og kompetansefellesskap
6.1.3 Biblioteket som læringsarena
6.1.4 Målestokk for biblioteket som læringsarena
6.1.5 Regionale bibliotekstilbud
6.1.6 Tidlig innsats
6.2 Studiesentre – OPUS-Karrieresenter-Bibliotek
6.2.1 Bibliotekenes plass – etablering av lokale STUDIEROM
6.3 Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)
6.4 Kommune, fylkeskommune og stat – samarbeidsprosjektet VinnVinn
6.4.1 Prosjektets hovedmål
6.4.2 Prosjektets mandat
6.4.3 Læring og ny kunnskap
7 SØKNADER OM STØTTE
8 AVSLUTNING
Rapporten er også tilgjengelig på Issuu.

Hanne Krog i Sigdal Renhold har tatt et ganske unikt initiativ. Hun samarbeider med Opus Ringerike Karrieresenter. Les mer om dette BKA-tiltaket på Sigdalsportalen.

Opus Ringerike Karrieresenter har sammen med Ringerike bibliotek og Høgskolen i Buskerud etablert et studieverksted i biblioteket i Hønefoss sentrum.

Studieverkstedet er beregnet på voksne som ønsker karriereveiledning,
som må endre sin kompetanse eller som
ønsker å utvikle ny kompetanse.

Les hele informasjonsbrosjyren HER!

 

Bli med på frokostforedrag på Papirbredden under Papirbreddendagene 2011. Prosjekt Livslang Læring har sammen med Buskerud fylkesbibliotek og Papirbredden karrieresenter gleden av å invitere til frokostforedrag med Eirik Newth. Temaet er framtidens arbeidsliv. Frokostforedraget starter kl. 08:00 på Papirbredden Onsdag 09.mars i auditorium 2503. Påmelding til petter.krogh@bfk.no . Velkommen!

  

Eirik Newth

Norge mot 2040 – fem megatrender som former fremtidens arbeidsliv.Hvordan olje- og gasstoppen, urbaniseringen, innvandringen, eldrebølgen og teknologiutviklingen vil forandre norsk virkelighet i årene som kommer.